شما می‌توانید از طریق ایمیل bigbangpage1[at]gmail.com مقالات علمی و نجومی خود را برای ما ارسال کنید.

لطفاً:

• مقالات خود را در قالب‌های Word یا Neoffice ذخیره و ارسال کنید.
• عکس‌های مرتبط و مناسب را جداگانه به همراه شرح آن‌ها ضمیمه‌ی ایمیل خود کنید. عکس‌ها را داخل فایل‌های نوشتاری‌ Word , Neoffice قرار ندهید.
• اگر مقاله‌‌‌‌ی شما ترجمه است٬ اصل مقاله را ضمیمه کنید.
• بیگ بنگ در صورت صلاحدید در ویرایش مقالات دریافت شده آزاد است. دریافت مقالات به معنی تضمین انتشار آن‌ها نخواهد بود.