بایگانی‌ماهانه: شهریور ۱۳۹۲

سخن بزرگان

آموزش قدرتمندترین اسلحه‌ایست که می‌توانید با آن دنیا را تغییر دهید. – نلسون ماندلا – Education is the most powerful...