بایگانی‌ماهانه: مهر ۱۳۹۴

جزئیات کشف بزرگ ناسا: بر روی سیاره سرخ، آب روان وجود دارد!

بیگ بنگ: داده های تازه از مدارگرد شناسایی مریخ ناسا (MRO)، نیرومندترین شواهدی که تاکنون به دست آمده را از...

دانلود کتاب الکترونیکی: سیاهچاله ها، از رویا تا واقعیت

بیگ بنگ: هدف از نگاشتن این کتاب، فراهم کردن منبع قابل اعتماد در زمینه سیاهچاله هاست. سیاهچاله ها بسیار عجیب...

راه رفتن بیمار قطع نخاعی با دستگاه پردازش دهندۀ مغزی

بیگ بنگ: به گفته پژوهشگران یک مرد فلج توانسته است با استفاده از دستگاهی که قابلیت خوانش و پردازش دستورات...