بایگانی‌ماهانه: آبان ۱۳۹۴

رصد بلعیده شدن یک ستاره توسط سیاهچاله!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان آمریکایی توانستند صحنه ی بلعیده شدن یک ستاره توسط سیاهچاله را که در فاصله ی ۲۹۰ میلیون...

آینده‌ی نظریه‌ی همه چیز

بیگ بنگ: شاید در انرژی‌های بسیار بالا، برهم‌کنش‌های قوی و الکتروضعیف، به یک همگرایی، نظیر همگرایی برهم‌کنش‌های الکترومغناطیسی و ضعیف...