خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی کامل

بیگ بنگ: این تصویر ترکیبی و دیجیتالی دو خورشید و ماه گرفتگی معروف را به طور خلاقانه مقایسه می کند: ماه گرفتگی کامل (سمت چپ) در 31 ژانویه 2018 و خورشید گرفتگی کامل در 21 آگوست سال 2017.

در ماه گرفتگی، سطح ماه در سایۀ تاریک و سرخ رنگ ِ زمین کمرنگ به نظر می رسد. اما در خورشید گرفتگی، ماه در شبح دیسک روشن خورشید قرار دارد، که در آن، سطح ِ تاریک ماه به دلیل روشنایی زمین قابل مشاهده است. در جفت تصاویر، ستارگان کم نوری در آسمان شب دیده می شوند که ماهِ گرفته را احاطه کرده‌اند. همچنین در این تصویر رشته‌ها و نوارهای تاجی حیرت‌آوری خورشید را احاطه کرده‌اند. فاز کامل خورشید گرفتگی بزرگ آمریکا در 21 آگوست 2017 در مکان‌هایی در طول مسیر سایۀ ماه، تقریبأ 2 دقیقه یا کمتر به طول انجامید. از بخش شبِ سیارۀ زمین نیز، ماه سرخ آبی کامل در 31 ژانویه 2018 به مدت 1 ساعت قابل مشاهده بود.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod