برخورد شدید سیاهچاله ها چقدر نیرو تولید کرد؟

بیگ بنگ: این نیروی بسیار زیاد برحسب وات – 3.6×49^10 وات یا 36 سپتیلیون یوتا وات است- که از برخورد شدید سیاهچاله ها به بیرون فوران کرد و رصدخانه پیشرفته موج گرانشی تداخل لیزری در ماه سپتامبر 2015 آن را شناسایی کرد.

031916_notebook_saywhatبه گزارش بیگ بنگ، بجای یک فلش نور، این نیرو شبیه به امواجی در فضا-زمان ظاهر شدند. با ترکیب سیاه چاله ها، جرمی برابر با جرم سه خورشید در چند هزارم ثانیه به امواج گرانشی تبدیل شد، پژوهشگران این رویداد را 12 فوریه در نشریه Physical Review Letters گزارش دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص ویدئوی زیر را مشاهده کنید که نحوه ی ایجاد امواج گرانشی شناسایی شده را نشان میدهد که حاصل برخورد دو سیاهچاله متوسط است، این اجرام حدود ۱.۳ میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارند:

دانلود ویدئو

اخترفیزیکدان کلتک “کیپ تورن” در کنفراسی خبری در ماه فوریه 2016 این کشف را اعلام کرد و گفت: « این برخورد طوفانی شدید در تار و پود فضا-زمان ایجاد کرد.» نیروی این طوفان به گفته او 50 برابر بزرگ تر از تمام نیرویی است که تمام ستارگان عالم یک جا تولید می کنند.

مترجم: حسین طریقی / سایت علمی بیگ بنگ

منبع: sciencenews.org