بیگ بنگ: محققان ناسا اعلام کردند داده‌های جدید فضاپیمای “اُسیریس-رِکس”(Osiris-Rex) از سیارک “بنو”(Bennu) نشان می دهد، این سنگ فضایی حاوی آب میباشد. در واقع محققان توانستند با کمک طیف‌سنج، هیدروکسل‌هایی کشف کنند که نشان می دهد این سیارک در تعامل با آب میباشد.

bennuasteroidبه گزارش بیگ بنگ، این گروه پژوهشی، اطلاعات خود را با بررسی داده‌های اُسیریس- رکس به دست آورده‌اند که در اواسط ماه اوت به سیارک بنو نزدیک شد و در روز سوم ماه دسامبر به این سیارک رسید. هنوز مراحل بسیاری برای تکمیل این پژوهش باقی مانده‌اند. محققان یک سال صرف رصد دقیق سیارک می کنند تا مکان مناسبی بیابند و در ۲۰۲۰ میلادی کاوشگر به سیارک نزدیک تر می شود و یک بازوی رباتیک گاز نیتروژن به خاک آن اسپری و نمونه‌هایی را جمع آوری می کند. این نمونه‌ها در ۲۰۲۳ میلادی به زمین بازگردانده می شوند.

محققان معتقدند این سنگ فضایی، بقایای ۴٫۵ میلیارد ساله ای از ابتدای پیدایش منظومه شمسی و مبدأ پیدایش حیات را در خود دارد. به همین دلیل هدف اصلی این ماموریت، کسب اطلاعات دقیق تر از تاریخچه شکل گیری منظومه شمسی، بررسی وجود مواد ارگانیک احتمالی، و بدست آوردن مواد سازنده بلوک های اولیه حیات( DNA ، RNA) و کشف منشاء حیات بر روی زمین خواهد بود. وقتی در سال ۲۰۲۳ نمونه ها به زمین رسید، محققان ناسا آنالیزهایی بر روی این نمونه انجام می دهند، بررسی ها به دانشمندان در کشف نشانه هایی از اسیدهای آمینه به عنوان واحدهای سازنده حیات کمک خواهند کرد. بدین ترتیب حداقل بخشی از معماهای پیدایش حیات بر روی زمین حل خواهد شد.

اهداف علمی این مأموریت عبارتند از:

۱.بازگرداندن و تجزیه و تحلیل یک نمونهٔ بکر از سنگپوش این سیارک کربنی در مقداری که به مطالعهٔ طبیعت، تاریخ، و نحوهٔ توزیع مواد معدنی تشکیل‌دهندهٔ آن، و مواد آلی در آن کافی باشد.

۲.ایجاد نقشه خواص جهانی، شیمی، و کانی‌شناسی یک سیارک کربن ابتدایی برای توصیف تاریخ زمین‌شناسی و پویا و فراهم‌کردن زمینه برای نمونه بازگشت.

۳.مستندسازی بافت، مورفولوژی، ژئوشیمی، و خواص طیفی از سنگپوش در محلِ نمونه‌برداری‌شده در محل در مقیاس را به میلی‌متر.

۴.اندازه‌گیری تأثیر یارکفسکی (یک نیروی حرارتی بر روی شی) بر یک سیارکِ بالقوه خطرناک و محدود بودن عواملی که به این اثر کمک می‌کند.

۵.توصیف خواص جهانی یکپارچه از یک سیارک کربن بدوی با مقایسهٔ مستقیم آن با داده‌های به دست آمدهٔ تلسکوپی زمینی از کل جمعیت سیارک‌ها.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: NASA