نویسنده: فرهاد نامجو

فرهاد نامجو

فرهاد نامجو

دانشجوی کارشناسی مترجمی در دانشگاه باهنر کرمان. از دوره دبیرستان به مطالب علمی خصوصا علوم زیست و ژنتیک علاقه مند شدم.