دسته: تصویر نجومی روز

خورشید گرفتگی سال ۱۹۷۹

بیگ بنگ: از آسمان های صاف بر فراز ریورتون، منیتوبا، کانادا در سیاره زمین، هالۀ خورشید که توسط ماه کامل مسدود شده در این عکس لحظه ای تلسکوپی، از خورشید گرفتگی کامل ۲۶ فوریه...

پروازِ فضاپیمای افق های نو بر فراز شارون

بیگ بنگ: چه اتفاقی می افتد اگر بتوانید بر فراز شارون قمر پلوتو، پرواز کنید – چه چیزی خواهید دید؟ فضاپیمای افق های نو این کار را در ژانویۀ سال ۲۰۱۵ انجام داد، یعنی...

یک روز از زندگی یک شاخص آفتاب انسانی

بیگ بنگ: آیا تاکنون دوست داشته اید عقربه (شاخص) باشید؟ البته، عقربه بخش بلندی از یک شاخص آفتاب است که سایه می افکند. سایۀ عقربه با حرکت خورشید در آسمان به حرکت در می...

بارش شهابی برساوشی

بیگ بنگ: این هفته تقریبا بارش بارش شهابی برساوشی ِ سالیانه به اوج خود می رسد. شهاب های کوچک برساوشی که معمولا درخشان و رنگارنگ هستند توسط گرد غباری که سیاره زمین از مدار...

نقطۀ سرخ کوچک در مشتری

بیگ بنگ: در ۱۱ جولای، سفینه فضایی جونو یکبار دیگر از نزدیکی ابرهای آشفتۀ سیاره مشتری عبور کرد. این گذر هفتمین نزدیکی مداری جونو بود که از فاصلۀ ۳۵۰۰ کیلومتری از جو بزرگترین سیاره...