دسته: سیارات فرا خورشیدی

احتمال سکونت پذیر بودن سیارات سنگی بسته به نوع سیستم تهویه

بیگ بنگ: وقتی مطلبی از جستجو برای یافتن سیارات قابل سکونت می شنویم، غالبا ذهنمان به سمت یافتن سیاره دوقلوی...

جزئیات کشف بزرگ ناسا: بر روی سیاره سرخ، آب روان وجود دارد!

بیگ بنگ: داده های تازه از مدارگرد شناسایی مریخ ناسا (MRO)، نیرومندترین شواهدی که تاکنون به دست آمده را از...