Category: زمین شناسی

تصویری هنری از برخورد انفجار پرتوی گاما با زمین. اشعه گاما موجب تحولاتی در اتمسفر زمین می شود.

یک انفجار پرتوی گامای نزدیک چقدر مرگبار است؟

بیگ بنگ: دایناسورها با وجود سرنوشت دردناکشان هنوز هم مورد توجه ما و قوه تخیلمان هستند. انقراض ناگهانی آنها بر اثر برخورد  یک سیارک بزرگ به زمین، داستانی جذاب برای علم دوستان است.