بیگ بنگ: در این قسمت به آزمایش دو شکاف می پردازیم که نخستین بار توسط توماس يانگ انگليسي انجام شد و امروزه به يكي از چالش برانگيزترين پديده هاي علمي به ويژه در فيزيك كوانتوم تبديل شده است. بهتر است پیش از خواندن ادامه مطلب، ویدئوی کوتاه آزمایش دو شکاف ِ دکتر کوانتوم که به سادگی موضوع را شرح می دهد، مشاهده کنید. (زیرنویس فارسی دارد)

ترجمه زیرنویس: حمید شکری / بیگ بنگ –  دانلود ویدئو با حجم 22 مگابایت

آزمایش دو شکاف (The Double Slit Experiment)

شكافي را در نظر بگيريد كه توسط چندين توپ هدف گيري مي شود. توپ هايي كه از شكاف رد مي شوند، مستقيما پيش رفته و به صفحه پشت برخورد مي كنند. يك شكاف ديگر در كنار قبلي ايجاد مي كنيم. با تكرار آزمايش توپ ها از هر دو شكاف عبور كرده و ردي كه در صفحه پشت به جا مي گذارند، شبيه همان دو شكاف است. از اين بديهي تر نمي شود. اگر اين آزمايش را با امواج نور يا هر نوع امواج ديگري انجام دهيم، زمانيكه از يك شكاف استفاده شود، بيشترين روشنايي يا اثر امواج مستقيما در پشت شكاف و بر روي صفحه ظاهر مي شود كه شبيه توپ هاست. اكنون همين كار با دو شكاف انجام مي شود. نتيجه كار بر روي صفحه پشتي، يك الگوي تداخلي است كه براي امواج رخ مي دهد. يك نوار روشن در مركز و نوارهاي كم نورتر در مجاور آن. جالب اينكه نوار مركزي روي صفحه در راستايي كه از وسط دو شكاف مي گذرد، قرار مي گيرد!

توماس يانگ همين تداخل را براي نور ديد كه تعبير آن موجي بودن نور است، اما موضوع، بسيار عجيب تر از اين تعبير است، نور خاصيت ذره اي بودن خود را به ويژه در پديده فتو الكتريك اینشتین به نمايش گذاشته است و نام فوتون، اينگونه براي ذرات نور انتخاب شد. ظاهرا نور هم موج است و هم ذره! ممكن است با اين موضوع نيز كنار بياييد، اما آزمايش دو شكاف عجيب تر از اين دو گانگي است! در آزمايش يانگ، سيلي از فوتونها به سمت دو شكاف حركت مي كنند و تداخل امواج را به نمايش مي گذارند. اما اگر بتوانيم فوتون ها را تك به تك به سمت شكافها گسيل كنيم چه اتفاقي مي افتد؟ مگر قرار است الگويي به جز حالتي كه توپ ها را شليك مي كنيم رخ دهد؟ بنابراين براي ذهن فقط يك اتفاق ممكن است : دو نوار روشن كه مستقيما در پشت دو شكاف بر روي صفحه تشكيل مي شوند. نظر شما چيست؟

خواص نور؟ ذره یا موج مسئله این است!
خواص نور؟ ذره یا موج، مسئله این است!

سرانجام، تفنگ نوری اختراع شد، به طوري كه قادر بود هر بار تنها يک فوتون شليك کند. آزمايش دو شکاف با اين شيوه تكرار شد، با اين تفاوت كه به جای صفحه‌ پشت، از کاغذ عکاسی استفاده شد، زيرا يک فوتون، کم‌نورتر از آن است كه روی صفحه معمولي ديده شود. ميليون‌ها فوتون به صورت تک تک به سمت شكافها شليك شد. دانشمندان اين كاغذ عكاسي را ظاهر كردند تا آنچه كه انتظار داشتند را مشاهده نمايند، اما الگويي را ديدند كه يكي از بزرگترين دهن كجي هاي طبيعت به بديهيات ذهني ما را به نمايش مي گذارد. الگوي تداخل موجي! چرا اين موضوع اينقدر عجيب است؟

در اين حالت بحث دوگانگي موج – ذره نور مطرح نيست. حتي اگر فوتون شبيه موج عمل كند، چون از يك شكاف مي گذرد، باز هم بايد اثر خود را پشت آن شكاف به جا بگذارد، در حاليكه الگوي تداخل تعبيري بسيار عجيب پيش رو مي گذارد: اينكه فوتون متوجه مي شود كه در مسير مقابلش يك شكاف وجود دارد يا دو عدد. اگر يك شكاف بود همچون توپ از آن مي گذرد، اما اگر دو شكاف در مقابل خود ببيند، همزمان از هر دو شكاف مي گذرد! راه ديگري براي تفسير اين پديده نيست. يك فوتون پس از شليك به دو فوتون تقسيم شده، اين دو فوتون هر كدام از يك شكاف مي گذرند، در پشت شكافها همچون امواج تداخل مي كنند، سپس همديگر را در آغوش گرفته و دوباره يك فوتون شده و بر روي صفحه عكاسي فرود مي آيند. احتمالا به اين موضوع فكر مي كنيد كه نور پيچيده تر از آن است كه بتوان به اين سادگي در مورد آن صحبت كرد. فرضا قبول مي كنيم! نور را فراموش كنيد.

3

همين آزمايش را با تفنگ الكتروني انجام مي دهيم. الكترون هايي كه در اتاق ابر ويلسون، شبيه حركت يك ذره ، مسير واضحي از خود به جا مي گذارند. يعني الكترونها ذره هستند. اما آنچه در پشت صفحه مشاهده مي كنيد، الگوي تداخل امواج است. اين آزمايش حتي با شليك يك الكترون در هر ثانيه نيز انجام شده است! شايد الكترونها را هم پيچيده فرض مي كنيد. مهم نيست. اين آزمايش با اتم ها نيز به همين نتيجه رسيده است. اتمها را قبول نداريد؟ مولكول ها چطور؟ اين پديده حتي براي مولكول هاي “باكي بال” شامل 60 اتم كربن و نيز مولكولهاي شامل 800 اتم به همان نتيجه الگوي تداخلي امواج ختم شده است! مولكولهاي باكي بال در زير ميكروسكوپ الكتروني هيچ تفاوتي با توپهايي كه در ابتدا شليك كرديم، ندارند! آيا اين مولكولها نيز همزمان از هر دو شكاف عبور مي كنند؟!

آيا ذرات از هر دو شكاف مي گذرند؟

دانشمندان نيز با همين پرسش درگير شدند و لذا تصميم گرفتند، رديابهايي همچون چشم آدمي در كنار شكافها قرار دهند تا متوجه شوند اين فوتون ها يا ذرات ديگري كه شليك مي شود از يك شكاف عبور مي كنند يا از هر دو؟ اين بار نيز طبيعت سر به سر آدمي مي گذارد! به محض قرار گرفتن رديابها براي مشاهده مسير عبور ذرات، الگوي تداخلي محو مي شود و آنچه باقي مي ماند، آثار اين ذرات به صورت دو نوار بر روي صفحه پشت شكافهاست! هر ذره از يك شكاف عبور مي كند و مستقيم به صفحه برخورد مي نمايد. اميدوارم عمق مطلب را تصور كرده باشيد. نور به دو شكاف تابيده است و صفحه پشت آن با چند نوار روشن شده است. همين كه كليد ردياب روشن مي شود، بلافاصله تمام آن نوارها از بين رفته و تنها دو نوار روشن در راستاي دو شكاف باقي مي ماند! لحظه اي كه ردياب خاموش شود، مجددا تصوير چند نوار ظاهر مي گردد! از اين پديده عجيب تر جايي ديده ايد؟ شايد تصور كنيد كه رديابها در حركت ذرات به سوي شكافها اختلال ايجاد مي كنند.

احتمالا جان ويلر آمريكايي نيز چنين حدسي زد و طرحي را پيشنهاد داد كه رديابها را به پشت شكافها منتقل مي كند. در اين آزمايش، صفحه پشت مي بايست دقيقا در آخرين لحظه‌ پيش از برخورد فوتون، با يک دستگاه ردياب نوری جايگزين شود. به اين ترتيب می‌شد فهميد فوتون از کدام شکاف عبور کرده است. حتما متوجه شده ايد كه تصميم درباره‌ی جايگزين كردن صفحه با ردياب ، بعد از عبور فوتون از ميان شکاف گرفته می‌شود. طرح ، بي نقص است. اين بار دست اين شعبده بازان طبيعت براي آدمي رو خواهد شد! با اين روش به محض عبور هر ذره از شكاف يا شكافها، مسير آن قابل كشف است. چند سال بعد كه اين آزمايش اجرايي شد، نتيجه اين بود : هنگامی که صفحه معمولي در جای خود قرار داشت، فوتون طبق الگوی تداخل رفتار می‌کرد، اما همين كه در لحظه‌ی آخر، ردياب جايگزين آن مي شد، فوتون الگوی تداخل را كنار مي گذاشت و همچون ذره مي شد!

parallel world

آیا مشاهده گر باعث تغییر رفتار فوتون های می شود؟ باور كنيد يا نه، فوتون ها و ديگر ذرات از قبیل الکترون و … قبل از رسيدن به شكاف ها دست آدمي را مي خوانند! آنها آينده را پيش بيني مي كنند، باور نمي كنيد؟ در اين صورت بايد با اين تعبير كنار بياييد: ردياب، مسير گذشته فوتون را تغيير مي دهد. شفاف تر بگوييم : آنچه كه گذشته، هنوز نگذشته است! مشاهده گر، گذشته و تاريخ را تغيير مي دهد. اين به معناي از ميان رفتن تقدم زماني در علت و معلول و درنتيجه فروپاشي عليت نيز مي باشد! عجيب تر شد، نه؟ شما تعبير بهتري داريد بفرماييد! تفسيرهاي ديگري نيز وجود دارد. تفسير كپنهاگي كه توسط بور بنيانگذاري شد. تفسير بوهم و از همه جالب تر براي من تفسير جهان هاي موازي است. با توجه به طولاني شدن بحث، شرح مختصر آن را مي توانيد در این لينك بخوانيد. شرح مفصل تر جهان هاي موازي را نيز مي توانيد در كتابي با همين عنوان ، نوشته ميچيو كاكو، ترجمه شيواي سارا ايزد يار و علي هاديان مطالعه نماييد.

پایان

نویسنده: احمد مصدر / سایت علمی بیگ بنگ

منابع بیشتر: Buckminsterfullerene , Double-slit experiment , pdf , physicsworld

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

42 دیدگاه

 1. سلام
  علت و کشف کردم لطفا اگر کسی میدونه بگه کجا باید ارائه بدم در مورد مقاله نویسی هیچی نمیدونم و این که ایا به کدام مجله ارسال کنم .

  1. سلام. لطفا خرافات رو‌ به علم قاطی نکنید . اینکه ما نمی دونم سازوکار طبیعت چیه به این معنی نیست که الکترون نوستراداموسه

 2. خدمت شما سلام عرض می کنم. بسیار از گردآوردی این ویدیو تشکر به عمل می آورم زیرا به نحوی کیفیت رساندن مفاهیم در آن بالا بود که بهترین مستندهای علمی نمی توانستند این گونه شیوا، مطلب را بیان نمایند و همواره ابهام و کم کاری در شفاف سازی اتفاقاتی که درون آزمایش رخ می دهد، در آن ها به چشم می آمد. باز هم از شما تلاشگران عرصه ی دانش تشکر می نمایم.

 3. من فیزیک بلد نیستم ولی به نظرم
  دنیا از دو قسمت تشکیل شده ،وجود و اطلاعات و وجود خودش دو بخش میشه هیچ اون یکی چیز و اینا رو هم اثر متقابل دارن و دایم به هم تبدیل میشن تفاوتشون تو اسپینشونه یعنی هیچ اسپین نداره ولی چیز داره و چیزای مختلفم اسپینشون مختلفه حالا اطلاعات در همه جا هست و تداخل اطلاعات دو چیز یا هیچ باعث تغییر اسپین و ساخت اطلاعات جدید میشه چون اسپین و اطلاعاتم رو هم اثر دارن
  اطلاعاتم تعریفش سخته ولی به نظرم موقعیت هر ذره یا همون چیز و هیچ در جهان هستی و در مقایسه با سایر ذراته این اطلاعات یه جایی باید تبدیل به شعور و آگاهی بشه یا خودش از یه آگاهی بالاتر اومده باشه شاید بشه گفت چیزی شبیه ژنوم تو سلول
  تو این آزمایشم به نظرم مثل هر پدیده ای ارتباط بین ناظر و الکترون و آشکار ساز و… باعث میشه تغییر در اطلاعات تو فضا زمان و تغییر اسپین میشه یعنی مثلا ناظر قبل از ازمایش دیگه ناظر بعد آزمایش نیست این تو ذرات بزرگم هست ولی دیده نمیشه

 4. اجازه بدید طرح سوالم را اصلاح کنم اگر ه پاکت‌ شمارش ذرات را از بین ببریم پاکت متناظر تصویر ان پاکت‌ امواج تداخلی خواهد بود ؟!
  یعنی نداشتن اطلاعات شمارش ذرات محتوای پاکت متناظر از تصویر پرده را تغییر میدهد ؟!

 5. با سلام
  اجازه بدید سوال خودم را در قالب یک آزمایش خیالی طرح کنم هدفم اینه که بدونم آیا گذشت زمان می‌تونه نتایج آزمون را تغییر بده یا نه؟!
  فرض کنیم نتایج آزمایش دو شکاف در شمارش ذرات و تصویر پرده نمایش هر دو در دو پاکت در بسته قرار بگیرد و آزمایشگر از آن اطلاع نداشته باشد
  اگر آزمایشگر هر کدام از پاکت‌ها را ابتدا باز کند اطلاعات پاکت دوم چه خواهد شد ؟!
  اگر اطلاعات شمارش ابتدا باز شود تصویر دو خط روشن و اگر پاکت تصویر موج تداخلی باز شود پاکت شمارش مخدوش میشود !!!!!!

 6. من ربط این آزمایش با گذشته رونفهمیدم؟ گذشته ای که هنوز نگذشته یعنی چی؟ آخه اینجا چه ربطی داشت مشاهده گر فقط رفتار الکترون رو عوض کرد.

  1. وقتی مشاهده گر رو به پشت شکاف منتقل میکنیم، الکترونی که داره آزاد میشه اونو نمیبینه و خبر نداره که اون پشت یه مشاهده گر هست، پس باید طبق عادت همیشه رفتار موجی خودش رو نشون بده و دستش رو بشه که چطوری همزمان از هر دو شکاف رد شده و چطوری بعدش حرکت موجی داشته. اما با اینکه تا قبل عبور از شکاف، مشاهده گر رو ندیده، بازم در این حالت حرکت موجی نداره و ذره ای هست. پس یه نظریه هست که میگه الکترون بعد از اینکه طبق عادتش بصورت موجی از هر دو شکاف رد شده، ناگهان مشاهده گر رو پشت شکاف ها میبینه، پس برای اینکه دستش رو نشه، زمان رو به عقب برمیگردونه، گذشته رو اصلاح میکنه و بصورت ذره ای از یکی از شکاف ها عبور میکنه

  2. ببینید فرض کنید ما به فوتون‌ها نگاه نمیکنیم و اونها دارن الگوی تداخلی از خودشون نشون میدن یعنی چندتا نوار روی دیوار شکل گرفته، حالا ما تصمیم میگیریم وسط آزمایش بهشون نگاه کنیم حالا اونها چه الگوی ذره ای از خودشون نشون میدن یعنی از این لحظه فقط دو نوار روی دیوار ایجاد میکنن اما قاعدتا اون نوارهای چندتایی که روی دیوار شکل گرفته هنوز باید پابرجا باشه اما اینطور نیست فوتون‌ها به عقب برمیگردن و گذشته خودشونو پا‌ک میکنن انگار که از اول دو نوار روی دیوار شکل گرفته

 7. سلام دوستان
  من رشتم هیج ربطی به کوانتوم نداره و مدت کوتاهیه یا این ازمایش اشنا شدم
  یه سوال برام پیش اومد
  اون مشاهده گر حتما یه وسیله الکترونیکیه
  اگر ما هنگام تابش وسیله مشاهده رو روشن کنیم چه اتفاقی میفته
  ایا بازهم تغییر رفتار پیش میاد؟

  1. بله به محض روشن شدن مشاهده گر نه تنها تغییر رفتار به وجود میاد بلکه فوتون ها هربار با روشن و خاموش شدن مشاهده گر به عقب برمیگردن و گذشته خودشونو تغییر میدن

 8. به همان اندازه افتادن سیب از درخت پیچیده است.
  چون همه پارامتر ها رو نمیتونن رصد کنن گیج میشن.
  مثلا اینکه حرکت ذره در فضا باعث انحنای آن میشه و این انحنا باعث میشه ذرات بعدی که میان رفتارهای متفاوتی داشته باشند در واقع ذرات بعدی روی موج گرانشی ایجاد شده توسط ذرات قبلی سوار میشن.

 9. جهان ما حالت شبح وار داره . یعنی تمام این ثابت های فیزیکی صفت ذاتی جهان نیستن و ما اونها رو به جهان نسبت میدیم . شبح وار یعنی اینکه میتونه هر لحظه به یه شکلی باشه و شکل نهایی اون رو ناظر جهان تعیین می‌کنه ! یعنی نظریه جهان از دید ناظر . این ناظر هست که شکل و ریخت نهایی جهان رو تعیین می‌کنه . دوگانگی موج و ذره هم تایید می‌کنه این وضعیت رو . در هر لحظه جهان معلوم نیست که آیا موج هست یا ذره !؟؟ و این ناظر جهان ( و قطعا تنها یک ناظر و ناظر نهایی ) هست که شکل نهایی جهان رو اونم در هر لحظه تعیین میکنه

 10. با سلام خدمت عزیزان من یک عالمه تحقیق در این زمینه دارم که یکی از بهترینا این مطلب بود که به خوبی توضیح داده بود
  هنوز بزرگترین دانشمندان دنیا به این موضوح جواب قطعی نداده اند من تعجب میکنم که یکسری از عزیزان جواب قطعی میدهند.
  چیزی که در این موضوع حرف اول را میزند این است که جهان عجیب تر و پیچیده تر تصورات ماست
  الا چیزی که بین دانشمندان رایج شده اینه که ذرات یک درکی از همه چیز دارند واین که میتوانند خودشونو باز سازی کنن
  یعنی به نوعی این نظریه وجود داره که اصلا زمانی وجود نداره وگذشته ای که هنوز نگذشته واقعا اصطلاح جالبی بود که این جا وجود داشت در این باره

 11. با سلام
  شما فرمودید که آزمایش دو شکاف با اتم ها و یا حتی با مولکول های شمختلف انجام شده و هربار با همین نتیجه رسیده شده است. یعنی هنگامی که اتم یا مولکول به سمت دوشکاف شلیک میشود در حالی که هیچ ردیابی آنرا مشاهده نمیکند، مولکول مانند موج رفتار کرده و همان الگوی تداخلی موج ایجاد شده است.
  خب فرضا که این نتیجه درست باشد که بنظر درست است، با تکرار مداوم این آزمایش با استفاده ار مولکول ها، میتوان با شلیک تعداد معدودی مولکول، الگوی تداخلی ایجاد کرد و تعداد بیشتری از همان نوع مولکول ها را داشت!
  پس آیا میتوان به این روش بدون اینکه انرژی را به ماده تبدیل کرد، ماده بیشتری تولید کنیم؟ یا به عبارت دیگر میتوان بدون استفاده از اصل پایستگی ماده و انرژی، اصل پایستگی ماده به تنهایی (!) را نقض کرد؟!

  1. توی این بحث ملکول ها بعد از عبور شکاف فقط طرح تداخلی رو روی پرده ایجاد کرده اند و اگر راجب خود بحث تداخل مطالعه کرده باشید حتی درمورد امواج هم چیزی زیاد یا کم نمیشه بلکه نواحی ویرانگر تاریک و نواحی سازنده روشن بنظر میرسند در واقع اصل پایستگی نقض نمیشه اما اینکه راجب ذرات این مساله هم اجرا میشه این فقط شگفت انگیزه

 12. سلام. حقیقتش من اطلاع تخصصی در مورد مکانیک کوانتوم ندارم. اما توضیحات آقای کاوه بنظرم منطقی تر از تفسیرهای دیگه هست. آیا ممکنه نویسنده محترم مقاله یا سایر دوستان توضیح بیشتری بدن تا بحث کمی روشن تر بشه؟ ممنونم.

 13. همه چیز در جهان اندازه های ماکروسکوپیک قطعی هست تا چندین رقم اعشاری
  فقط در عالم اندازه های کوانتمی چون اندازه گیرنده و اندازه شونده تقریبا یک سایز و انرزی دارن روی هم تاثیرات بزرگی می گذارند و اینجاست که اصل عدم قطعیت پیش میاد و معنیش این نیست که شما و بنده وجود نداریم یا معلوم نیست کجا هستیم بلکه مکان وجودی ما مثلا زمانی که می خواد تا 100 رقم اعشاری محاسبه بشه توی اون رقم های آخر عدم قطعیت وجود داره که این هم برای ما مشکل علیتی ایجاد نمی کنه چون ما نسبت به جهان کوانتمی خیلی بزرگیم

 14. سلام به همه شما دوستان عزیز
  متاسفانه وقتی که علم فیزیک وارد جریان عامه پسند می شه چون معمولا ریاضیاتش حذف می شه تعابیر خنده داری
  برای اون حوادث گفته می شه
  در هر حال دوستای گلم ی سری به لینک زیر بزنید :

  https://www.quora.com/How-are-particles-observed-in-the-double-slit-experiment
  بعد نظر این استاد دانشگاه هاروارد رو هم مطاللعه بفرمایید
  Rodney Brooks, Ph.D., Physics, Harvard. Author of “Fields of Color”
  بعد می فهمید که نه علیت زیر سوال رفته
  نه وجود شریف شما عزیزان
  و ذرات هم شعور ندارند
  با شیطنت زیرکانه ایی در بعضی مقالات جای وازه ی وسایل اندازه گیری(measurement devices) و مشاهده کننده(observer) عوض شده، پس زمانی که وسایل اندازه گیری در آزمایش به کار می روند با ذرات برهم کنش می کنند در اثر
  این برهم کنش الگوهای تداخلی از بین می روند این پدیده اثبات ریاضی داره شما زمانی نگران باشید که ریاضیات بریزه به هم
  بنده حقیردر برابر حق 20 سال هست که کوانتم مطالعه می کنم کی و چگونه اصل عدم قطعیت و هندسه هیلبرتی و جبر تانسوری علیت رو زیر سوال بردن؟ همه ی این پدیده ها نتیجه ی جبر ماتریسی تانسوری و عملگرها هستن
  شما بفرمایید کوانتم فیلد تئوری مطالعه بفرمایید بعد اگر تناقض دید بیایید نگارش کنید
  کوانتم یک نظریه بسیار قدرتمند و زیباست و ابتذال و دیوانگی در اون جایی نداره

  تو رو خدا بدون پشتوانه ریاضیات حرفی رو نگید اگر قرار بود علم اینجوری جلو بره که ما الان برق رو هم اختراع نکرده بودیم

  1. من با شما موافقم.به جای بازی با کلمات بهتره همه جوانب رو در نظر بگیریم

  2. در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه 40 تا 43 و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل 4 ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.
   اگه به جای 20سال مطالعه کوانتوم سری به فلسفه میزدید حتما متوجه میشدید.

   1. ایشون حرفشون چیز دیگری بود
    گفتند فیزیک علیت رو رد نکرده! حرفی از فلسه نزدند، فیلسوف ها که سالهاست سر این موضوع دعوا دارن و ربطی به ازمایشات ما فیزیکدان ها نداره

 15. سلام تعداد نوار هاي تيره و روشن رو ميخوام بدونم در كل تعداد نوارها در اين ازمايش جقدر است ممنون

 16. یک سوال برای من پیش اومده اگر هیچ چیز قطعی نباشه آیا خود این حرف که( هیچ چیز قطعیت نداره) قطعی و کاملا درسته؟؟اگر بگیم که بله قطعی و درسته پس عدم قطعیت نقض شده اگر بگیم قطعی نیست پس نمیتونیم قبولش کنیم
  در ضمن به نظر من این امر تناقضی با قانون علیت نداره چون همین اصل عدم قطعیت خودش علت عبور همزمان ذرات از دو شکافه !!! پس چطور میگید که با علیت متناقضه؟؟

 17. برتراند راسل در کتاب جهان بینی علمی:

  عدم قطعیت و امثالهم ناقض علیت نیست(فصل روش علمی و دفاع از اصل علیت)

  1. در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه 40 تا 43 و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل 4 ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.

 18. من پیشنهاد میکنم فیزیک کونتوم رو دست کم نگیرین و هر چیزی که میتونین راجبش بخونین ، هر چی بیشتر برین تشو بیشتر میفهمین چه قد همه چیز عجیبه.
  اما یه جوابی که به ذهنم رسید و دیدم سوال شد ، ذرات شعور ندارند ، ذات آدم راحت طلبه ، خیلی کمن افرادی که سختی رو به جون میخرن برای فهمیدن بقیه سعی میکنن با یه سری دلایل خودشون رو قانع کنن.
  توضیح این مسئله واقعا جالب باید باشه

  1. بادرود خدمت Mohammadعزیز: اگر تصور کنیم که تفکر مجزا از فیزیک ویا جدا از طبیعت میباشد دچار سردرگمی خواهیم شد ولی اگر تغذیه و کار و تفریح و … حتی تفکر را هم جزو نیازهای انسان حساب کنیم میتوانیم بهتر با مسائل برخورد بکنیم . بنده توصیه میکنم که مقاله اقای مکس تگمارک را که به تاریخ 13 ابانماه با عنوان {توضیح فیزیک اگاهی} به صورت ویدئو میباشد مطالعه بفرمایید که در همین سایت بیگ بنگ موجود است .

 19. “آنچه که گذشته، هنوز نگذشته است ! مشاهده گر( انسان ) ، گذشته و تاریخ را تغییر می دهد. این به معنای از میان رفتن تقدم زمانی در علت و معلول و درنتیجه فروپاشی علیت نیز می باشد!”

  بهترین توضیحات همین چند تا جمله بود مخصوصا این که : ” مشاهده گر( انسان ) ، گذشته و تاریخ را تغییر می دهد ” .

  1. با درود، خیر ، بطور قطع نمی توان گفت ذرات شعور دارند. بطور کل ذهن انسان جوری است که برای داشتن زندگی آسوده و بدون آشوب ، تلاش می کند پدیده ها را بر طبق الگوها و قوانین مشخصی تفسیر کند و این توقع بیجا را دارد که جهانی پیچیده را با متغیرهای ساده و کم تعداد توصیف نماید. شاید ناتوانی ما در توضیح دادن چیزی در حال حاظر ناشی از بی توجهی به نیروها یا اصول عمل کننده ی آنها باشد، پس می توان گفت هنگام رویارویی با چیزی که از آن سر در نمی آوریم، خردمندانه ترین کار یافتن توضیحی طبیعی است. در نهایت با کشف اصول عمل کننده ذرات مشخص خواهد شد که ذرات شعور ندارند و هیچ قانون فیزیکی را نقض نمی کنند، بلکه محاسبات ما ناقص بوده است و بخوبی رفتار آنها را توضیح نمی داده. برای اطلاعات بیشتر می توانید این مطلب را مطالعه نمایید.

   1. در رد اصل علیت شما را به کتاب ریشه چهرگان اصل دلیل کافی صفحه 40 تا 43 و جهان همچون اراده و تصور جلد دوم فصل 4 ارجاع میدم.آرتور شوپنهاور به تفصیل در کتاب خود اصل علیت را چنان با دلایل محکم زیر سئوال میبره که ما درک کاملا روشنی از مهمل بودن قانون علیت پیدا می کنیم.

 20. Merci man ta behal chand sharh az azmayesh do shekaf khonde boodam vali in kamel taraz hamash bood bazam tashakor mikonam @

 21. آقای مصدر،اگر در رابطه با آزمایش شهریار افشار که اصل مکملی رو نقض کرده هم توضیح بدین ممنون می شم. با تشکر

  1. دوست عزيز من اتفاقي بخش كامنتها رو ديدم. اينكه شما از من درخواستي داشتيد باعث شرمندگي شد! من از همه دوستان معذرت خواهي مي كنم كه شايد انتظار پاسخي داشته اند و من كوتاهي كرده ام. اگر فرصت شود در خدمت تمام دوستان دوستدار علم خواهم بود.در مورد بحثهاي فلسفي كوانتوم پيشنها د مي كنم اين كتاب را مطالعه نماييد:
   پيدايش فلسفه علمي ، هانس رايشنباخ ، ترجمه موسي اكرمي ، نشر انتشارات علمي و فرهنگي

 22. سلام وقت بخیر
  خیلی جالب بود،این جور که اینجا توضیح دادین انگار فوتون ها متوجه میشن که یکی اونها رو زیر نظر گرفته و میخوان سر از کارشون در بیارن.
  دنیای پیچیده ای داریم!!!
  یه سوال
  اگه تعداد شکاف ها رو زیاد کنیم خط های بیشتری ایجاد میشه؟ یا اگه صفحه رو نسبت به شکاف ها کمی جابه جا کنیم در ایجاد تعداد خط تاثیری داره؟

  1. در زمان تداخل اگر شكافها را بيشتر كنيد، تداخل پيچيده تري از امواج را خواهيد ديد.