بیگ بنگ: آدمي بيشترين اشتراك ژنيتيكي را با شامپانزه دارد. اين اشتراك به بيش از 98% مي رسد! تمامي اين تمدن ، تكنولوژي، برتري و حتي بلايي كه انسان بر سر طبيعت مي آورد، تنها ناشي از چند درصد اختلاف ژنتيكي است! مركز اين اختلاف در مغز است.

Teamwork Human

آدمي در ميان جانوران، بزرگترين مغز را نسبت به وزن بدنش داراست. نتايج آن چيست؟ برتري بالقوه زياد در تفكر، تحليل و ابزار سازي پيشرفته نسبت به ديگر جانوران. با اين حال اين پتانسيل برتري تنها در كنار يك خصوصيت مهم انسان است كه به نتايج كاربردي و قابل مشاهده ختم مي شود. اين خصوصيت چيست؟ كار تيمي( TEAMWORK ) تمامي تواناييهايي كه ما به واسطه آنها خودمان را از ديگر جانوران متمايز مي كنيم، همچون زبان ، فرهنگ، دانش و حتي خودآگاهي، بدون اجتماع و تيم، معناي پيشرفته خود را از دست خواهد داد. اگر چه برخي جانوران در كار گروهي فوق العاده عمل مي كنند، اما اين برتري در كار تيمياز آن انسان است، آدمي به صورت ژنتيكي و آموزشي سرآمد كار تيمي و زندگي اجتماعي است. اين بحث در حد يك تئوري نيست و كاملا آزمايش شده است.

برگرديم به شامپانزه ها. اين جانوران، همانند اشتراك ژنتيكي زياد، خصوصيات مشترك زيادي نيز با آدمي دارند. برنامه ريزي مي كنند، ابزار مي سازند، قدرت تحليل و حافظه دارند. البته آدمي اين خصوصيات را به سطحي بسيار پيشرفته رسانده است. شايد باور اين موضوع سخت باشد كه در تست به خاطر سپردن سريع جايگاه چند عدد بر روي مونيتور، كه نشانگر حافظه كوتاه مدت است، شامپانزه نسبت به انسان برتر است! با اين حال در حافظه بلند مدت، آدمي برنده است. در ارتباط با كار تيمي چطور؟ انسان برنده است يا شامپانزه و چرا؟

يك آزمايش مشهور بين شامپانزه ها و كودكان به اين صورت است : دو شامپانزه براي رسيدن به موز ناچار به كار تيمي هستند. آنها بايد همزمان و به آرامي در دو سوي قفس، هر كدام طنابي را كه به يك ميله وصل شده، بكشند تا به موز برسند. آزمايش طوري طراحي شده كه با كشيده شدن تنها يك سر طناب، موفقيتي براي هيچ يك حاصل نمي شود. شامپانزه ها قادر به اين كار تيمي هستند. آنها همزمان و به آرامي طناب خود را مي كشند و پاداش هر كدام، يك موز است. اما آزمايش به گونه ديگري نيز انجام مي شود، به طوريكه پس از كشيدن طنابها فقط يكي از آنها به موز مي رسد. اما آن يكي موزش را با همكارش تقسيم نمي كند، اين بي عدالتي، كشنده كار تيمي است، حتي در سطح شامپانزه ها! در آزمايش بعدي شامپانزه اي كه به موز نرسيده حاضر به انجام مجدد اين كار تيمي نيست!

Teamwork Animal

براي كودكان همچون گونه ويژه اي از شامپانزه ها به نام بونوبو موضوع فرق مي كند. آنها در آزمايشي مشابه هر آنچه به دست مي آورند، عادلانه با يكديگر تقسيم مي كنند!كودكان براي اين خصوصيت خود آموزش نديده اند، بنابراينتقسيم عادلانه دستاوردهايشان كه كار تيمي را به شدت تقويت مي كند، در غريزه و ژنتيكآنهاست. همانطور كه سگهاي وحشي به طور گروهيبه شكار مي روند و پس از شكار با زوزه هاي مخصوص بقيه را به ضيافت خود دعوت مي كنند. متاسفانه در برخي جوامع به دليل مديريتهاي ضعيف در سطوح گوناگون، اين غريزه براي بزرگسالان به دلايل گوناگون و از جمله بي عدالتي، ضعيف شده و حتي از بين مي رود!

نكته عجيب اينكه اين تنها غريزه اي است كه در جامعه ما به شدت ضعيف شده است! كمبود عدالت و احساس چنين كمبودي، بزرگترين سم كار تيمي است و اين در حالي است كه مهمترين شاخص برتري شركتها و كشورها در فرهنگ كار تيمي خلاصه مي شود. در ضمن با پيشرفت تكنولوژي و صنعت ، هر روز بر اهميت كار تيمي به ويژه در صنعت و توليد افزوده مي شود. اصطلاح مضحكي كه به ويژه در جامعه ما تحت عنوان “كار بچگانه” استفاده مي شود، ناشي از ناداني نسبت به خصوصيتي است كه اگر بزرگسالان به اندازه كودكان آن را رعايت مي كردند، شاخص عدالت چند برابر شده و فرهنگ كار تيمي و شعور اجتماعي بسيار تقويت مي شد! در ضمن زندگي اصيل و طبيعي، يك بازي بچگانه است، از آن نوع بازيهايي كه تمامي قواعد طبيعي در آن رعايت مي شود!

ادامه دارد »»»

نویسنده: احمد مصدر/ بیگ بنگ

منابع بیشتر:  nationalgeographic, pptfa, icr , youtube , youtube1 , youtube2
اسرار مغز آدمي ، ايزاك آسيموف ، ترجمه محمود بهزاد، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

3 دیدگاه