آیا نظریه جهان هاى موازى پدیدۀ دژاوو را توضیح می دهد؟

بیگ بنگ: آيا شما تا کنون پديده ی دژاوو(Deja vu ) را تجربه كرده ايد؟ هنگامى كه احساس مى كنيد شرايطى كه در حال حاضر در آن قرار داريد را قبلا تجربه كرده يا ديده ايد در واقع شما دژاوو را تجربه مى كنيد. دژاوو يك عبارت فرانسوى به معناى “قبلا ديده شده” است.

Deja-vu-hay-una-explicacion-cientifica-3به گزارش بیگ بنگ، دژاوو پديده اى است كه اغلب اتفاق مى افتد اما درك درستى از آن وجود ندارد. بيشتر ِ ما در مكان جديدى بوده ايم اما احساس كرده ايم كه قبلا هم آنجا بوده ايم اما فهم چگونگى امكان پذيرى این رخداد برايمان سخت است. اين تجربه وهم آور و ترسناک به اختلالات پارانرمال و عصبى نسبت داده مى شود. آنطور که دانشمندان بیان می کنند، دژا-وو ناشی از خطای حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت ماست، مغز ما در هر لحظه تمام دریافت های حسی را به حافظه ی کوتاه مدت می فرستد و به همین دلیل ما زمان را درک می کنیم، یعنی هر لحظه به سرعت به خاطره ای کوتاه مدت در لحظه بعد تبدیل می شود.

برخی خاطرات هم که مهم ترند سپس به حافظه بلند مدت فرستاده می شوند. گاهی اوقات یک خاطره به سرعت به خاطره بلند مدت می رود و ناگهان ما حس می کنیم این لحظه را مدت ها پیش تر دیده بودیم، در حالی که این خاطره قدیمی، عمری چند لحظه ای دارد. درست مثل اینکه وقتی در کامپیوتر خود مشغول کار کردن با یک پرونده تازه هستید ( مثل فایل متنی )، کامپیوتر دچار خطا شده و یک نسخه از پرونده شما به صورت خودکار ذخیره می شود، در حالی که معمولا تا وقتی شما دستور ذخیره ندهید، محتوای پرونده تنها در حافظه کوتاه مدت کامپیوتر موجود است و اگر در حافظه بلند مدت ذخیره نشود، پس از خاموش شدن کامپیوتر قابل دستیابی نخواهد بود.

دانلود ویدئو

دكتر میچیو كاكو در ویدئوی بالا توضیح می دهد که دژاوو نمی تواند به علت وجود تداخل در جهان های موازی باشد. زیرا بنا به گفته ی پروفسور استيو واينبرگ، فيزيكدان نظرى و برنده جايزه نوبل، تعداد بى شمارى واقعيت هاى موازى هم زمان با ما در يك اتاق وجود دارند. بعنوان مثال صدها موج راديويى مختلف از ايستگاه هاى دور اطراف شما فرستاده مى شوند. این امواج رادیویی در هر لحظه در محل كار، خودرو يا اتاق نشيمن شما وجود دارند. اما اگر شما راديو خود را روشن كنيد تنها مى توانيد به يك فركانس در آن واحد گوش دهيد زيرا فركانس هاى موجود ديگر داراى فاز يكسان نيستند. هر ايستگاه فركانس و انرژى مختلفى دارد، بنابراين راديوی شما تنها مى تواند روى یک فرکانس در آن واحد تنظيم باشد. به همين ترتيب ما نيز در جهانمان تنها روى فركانسى كه واقعيت فيزيكى جهانمان شکل گرفته، تنظيم شده ایم و نمی توانیم با تغییر فاز به جهان های موازی کوانتومی دیگر وارد شویم و شاهد پدیده ی دژاوو باشیم!

با تشکر از: افسون قريب/سایت علمی بیگ بنگ