بیگ بنگ: در این ویدئوی جذاب می توانید آسمان‌های زیادی را در این سیارۀ کوچک ببینید. البته، این ویدیوی تایم لپس کروی کامل بر روی سیاره زمین، از رصدخانه گرند پاینز در خارج از پینهورست، کارولینای شمالی ضبط شده است.

این ویدیو در اوایل سپتامبر با یک دوربین و لنز فیش آی دایره‌ای ضبط شد که به طور دیجیتالی یک دورۀ 24 ساعته را با دوربین و لنز بصورت بالا و پایین ضبط کرد. داده‌های تصویری حاصل در یک فریم مسطح در مرکز حضیض (نقطه زیر دوربین) پردازش شدند. عبور ابرها، خزش سایه‌ها و چرخه‌های دوربین را از روز تا شب وقتی ستارگان در اطراف افق می پیچند تماشا کنید. به تماشا ادامه دهید. در یک توالی ثانویه، مرکز همان قطب آسمانی جنوبی یعنی محور چرخش سیاره زمین در پایین افق سیارۀ کوچک است. با تثبیت ستارگان، افق به خودی خود با چرخش سیارۀ کوچک در اطراف فریم می چرخد و نیمی از آسمان را در روز و شب پنهان می کند.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod