25 شهریور 1398 0

آب بصورت خودبخودی “هیدروژن پراکسید” تولید ‌می‌کند!

بیگ بنگ: آب مولکول عجیب و غریبی است. علی‌رغم چیزهای بسیار عجیبی که در مورد آب کشف می‌شود، گویا همیشه جنبه‌های شگفت‌انگیزی از این مولکول وجود دارد. چندین دهه تحقیق دربارۀ این مولکول هنوز نتوانسته همه حقایق آن را برملا سازد. محققان در مطالعه جدیدی کشف کردند که آب میتواند در شرایط ِ مناسب بصورت…

25 آذر 1396 1

انسان بدون آب چقدر زنده می‌ماند؟

بیگ بنگ: تصور کنید شیرهای آب فردا بسته شوند، رودخانه ها و جریانات آب خشک شوند و اقیانوس‌ها به دره‌هایی خشک تبدیل شوند. واکنش شما چیست؟ و مهمتر از آن، چقدر زنده خواهید ماند؟