10 مهر 1395 0

کشف ذرات آلوده هوا در مغز

بیگ بنگ: پژوهشگران دانشگاه لَنکستِر انگلستان دریافتند ذرات مغناطیسی موجود در آلودگی هوا بر اثر تنفس وارد مغز می‌شوند. ابعاد این ذرات مغناطیسی موسوم به مَگنِتیت کمتر از 150 نانومتر است، یعنی کمتر از ضخامت تار موی انسان.