25 مرداد 1399 2

اجزای داخلی مریخ از چه چیز ساخته شده است؟

بیگ بنگ: آزمایش‌های انجام شده در زمین بر روی آلیاژهای آهن-سولفور که تصور می‌شد هسته مریخ را تشکیل دهند، برای نخستین‌بار جزئیات دقیقی درباره ویژگی‌های لرزه‌ای این سیاره فاش کرده است. این اطلاعات با مشاهداتِ سایر کاوشگرهای فضایی مریخ در آینده مقایسه خواهد شد. به گزارش بیگ بنگ، مریخ یکی از سردترین همسایه‌های سنگیِ زمین…