9 شهریور 1399 0

صدای آواز دنباله‌دار را بشنوید

بیگ بنگ: آیا تاکنون آوازی که یک دنباله‌دار ایجاد می‌کند را شنیده‌اید؟ اگر پاسختان خیر است، می‌توانید ویدئوی جدیدی را که اخیرا سازمان فضایی اروپا در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرده، مشاهده نمایید.