5 بهمن 1396 3

ابداع تراشه‌ای شبیه‌ به سیناپس‌های مغزی

بیگ بنگ: مهندسان در MIT موفق به طراحی تراشه‌ای شده‌اند که درست مانند اتصالات مغزی عمل می‌کند، یعنی دارای اتصالات یا سیناپس‌های مصنوعی است. در حال حاضر مغز انسان از هر رايانه‌اي ديگري در جهان قدرتمند‌تر است، از 80 ميليارد نورون برخوردار است و بالاي 100 تريليارد سيناپس دارد كه نورون‌ها را به يكديگر متصل…