29 شهریور 1398 0

سیستم پیام‌رسانی پیچیدۀ سلول‌ها مشاهده شد!

بیگ بنگ: بر اساس مطالعۀ جدیدی که از ساز و کار پیچیده شبکه‌ای از یون‌های کلسیم بعنوان پیام‌رسان‌های درون سلولی پرده برداشت؛ شیوه حرکت و انتقال ِ اطلاعات در درون سلول‌های بدن، فرقی با شیوۀ سیم‌بندی درون تراشه کامپیوتری ندارد.