4 تیر 1394 3

رد نظریه استفاده 10 درصدی از مغز

بیگ بنگ: یکی از نظریاتی که امروزه در بین عموم بسیار شایع شده این است که انسان در هر لحظه از زندگی اش تنها از 10 درصد مغز خود استفاده می کند و اگر بتواند تنها مقداری بیش تر از مغز خود کار بکشد می تواند سریع تر و باهوش تر عمل کند.

11 آبان 1392 4

مشهورترین افسانه های علمی ( قسمت دوم )

دایناسورها کاملا منقرض شده اند این هم از آن حرف هایی است که این روزها دیگر تشت رسوایی اش از بام افتاده است. اگر شما تا 20 سال پیش چنین حرفی می زدی می شد درباره حرفت تامل کرد. اما الان دیگر چنین حرفی معنا ندارد. خوب چرا؟ وقتی داریم درباره دایناسورها یا هر گروه…