30 اردیبهشت 1398 0

اثر امواج گرانشی در “حافظه” کیهان می‌ماند

بیگ بنگ: کیهان احتمالا می‌تواند امواج گرانشی را دیرزمانی پس از انتشارشان “به یاد بیاورد”. امواج گرانشی موج‌هایی ظریف در بافت فضا و زمان هستند که تازه چند سال است توسط انسان‌ها شکار شده‌اند. این امواج بسیار سریع با سرعت نور منتشر می شوند، اما نویسندگان این پژوهشنامه نشان دادند که آنها پس از انتشار،…

8 فروردین 1394 0

ايجاد اثر كازيمير توسط گرانش

بیگ بنگ: دو آينه هنگامي‌ كه در فاصله چند نانومتري در خلا قرار مي‌گيرند، يكديگر را جذب مي‌كنند. اين پديده «اثر كازيمير» ناميده مي‌شود و با توجه به اينكه چگونه آينه‌ ها افت و خيز خلا را مختل مي‌كنند به وجود مي‌آيد. خلا حالتي است كه بر اساس مكانيك كوانتومي تهي نيست، بلكه انباشته از…