24 خرداد 1395 0

انرژی زمین‌ گرمایی چیست؟

بیگ بنگ: امروزه ما برای تأمین نیازهای خود باید از انرژی‌های تجدید پذیر کمک بگیریم زیرا انرژی‌های فسیلی رو به اتمام هستند و تنها انرژی‌های تجدید پذیر هستند که به کمک ما می‌آیند یکی از روش‌های نوین استفاده از انرژی زمین‌ گرمایی است که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم.