11 دی 1396 10

یک جنین که 24 سال منجمد شده بود متولد شد!

بیگ بنگ: در نوامبر سال 2017، نوزادی به طور موفقیت‌آمیز از نطفه جنینی به دنیا آمد که 24 سال منجمد شده بود؛ یعنی طولانی‌ترین بازه زمانی که یک نوزاد در جایی نگه داشته شده است. اِما یکی از نمونه‌های مربوط به راه‌حل‌های فوق‌العاده در زمینه بارداری است که در طی چند سال توسعه پیدا کرده…