30 آبان 1394 2

کشف نوعی باکتری مقاوم در برابر تمام آنتی بیوتیک ها

بیگ بنگ: پژوهشگران می گویند نوعی باکتری در کشور چین کشف شده است که در برابر تمام آنتی بیوتیک ها مقاوم است. این کشف زمانی اعلام شد که استفاده از کولیستین که یک آنتی بیوتیک قوی است، نتوانست به درمان افراد و دام های مبتلا به این باکتری کمکی کند.