7 آذر 1396 1

کشف باکتری‌های زنده در ایستگاه فضایی

بیگ بنگ: پژوهشگران دانشگاه کلرادو، نوع جدیدی از باکتری را در فضا کشف کردند که در مقابل داروهای معمول مقاوم هستند. ممکن است باکتری‌های زنده‌ای که بیرون از ایستگاه فضایی بین‌المللی(ISS) کشف شده‌اند، بر اساس گفته یک فضانورد، فرازمینی باشند.