17 مهر 1398 0

بررسی دی‌ان‌ای نئاندرتال‌های اولیه

بیگ بنگ: یک تیم بین‌المللی از دانشمندان به توالی‌بندی ژنوم‌های هسته‌ای دو نئاندرتال پرداختند که تقریبا 120 هزار سال پیش در اروپا زندگی می کردند. بر اساس یافته‌های آنان، این نئاندرتال‌ها شباهت ژنتیکی بسیار زیادی به نئاندرتال‌های بعدی داشتند که در اروپا سکنی گزیده بودند. در حالیکه شباهت نئاندرتال‌های اولیه با نئاندرتال‌های ساکن سیبری خیلی…