17 بهمن 1400 13

بزرگترین تلسکوپ روی زمین در حال ساخت است

بیگ بنگ: “تلسکوپ فوق‌العاده بزرگ” (ELT) بزرگترین چشم جهان به آسمان، در بیابان آتاکامای شیلی در حال ساخت است. این تلسکوپ پیشگام می‌تواند 200 برابر بیشتر از تلسکوپ فضایی هابل نور جمع‌آوری کند. این تلسکوپ که در شیلی در حال ساخت است، دارای یک آینه اصلی ۳۹ متری است که از ۷۹۸ بخش شش‌ضلعی جداگانه…