برچسب گذاری توسط: تلسکوپ فضایی اسپیتزر

دقیق ترین اندازه گیری یک سیاره بیگانه انجام شد!

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا با استفاده از تلسکوپ های فضایی کپلرو اسپیتزر، توانسته‌اند دقیق‌ترین اندازه‌گیری ممکن از یک سیاره فراخورشیدی را...