9 تیر 1399 0

برای ایجاد تمدن در مریخ به 110 نفر نیاز است

بیگ بنگ: به گفته دانشمندان برای شروع یک تمدن جدید در سیاره مریخ تنها به ۱۱۰ انسان نیاز است و این تعداد حداقلی است که برای ساخت ابزار‌ها و کالاها، قبل از این که تدارکات به پایان برسد لازم خواهد بود.