11 آبان 1392 4

مشهورترین افسانه های علمی ( قسمت دوم )

دایناسورها کاملا منقرض شده اند این هم از آن حرف هایی است که این روزها دیگر تشت رسوایی اش از بام افتاده است. اگر شما تا 20 سال پیش چنین حرفی می زدی می شد درباره حرفت تامل کرد. اما الان دیگر چنین حرفی معنا ندارد. خوب چرا؟ وقتی داریم درباره دایناسورها یا هر گروه…