برچسب گذاری توسط: تولد سیاره

نخستین تصویر از تولد ِ سیارات فرا خورشیدی ثبت شد!

بیگ بنگ: ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند شکل گیری سیارات را به طور مستقیم و در حین تشکیل ذرات گرد و غبار و گاز گرداوری شده به دور دیسک ستاره ای مشاهده...

اکثر سیارات شبیه زمین، هنوز متولد نشده اند!

بیگ بنگ: هنگامی که منظومه شمسی در ۴٫۶ میلیارد سال پیش متولد شد، تنها ۸ درصد از سیارات فراخورشیدی قابل سکونت در جهان وجود داشتند، یعنی زمین قبل از ۹۲ درصد سیارات مشابه خود...

کشف ِشواهدی از شکل گیری سیارات در فاصلۀ ۳۳۵ سال نوری از زمین!

بیگ بنگ: یک تیم بین المللی از دانشمندان به شواهدی از شکل گیری سیاره ها در فاصله ۳۳۵ سال نوری از زمین در یک دیسک ستاره ای چرخان که به دور ستاره ای بنام...