برچسب گذاری توسط: توهم زمان

سخن روز

تفاوت بین گذشته، حال و آینده تنها توهمی دائمی و سرسختانه است. – آلبرت اینشتین –