3 دی 1397 0

ساعت اتمی می‌تواند میزان اعوجاج فضا-زمان را تشخیص دهد

بیگ بنگ: ساعت‌های اتمی، بر اساس نوسان‌های دقیقه‌ای اتم‌ها طراحی شده‌اند و جزو دقیق‌ترین دستگاه‌های زمانبندی به شمار می آیند. دانشمندان هر ساله تنظیماتی را انجام می دهند که دقت این دستگاه‌ها را ارتقا می دهند. هم اکنون دانشمندان رکوردهای عملیاتی جدیدی را به دست آورده‌اند، که به ساخت دو ساعت اتمی بسیار دقیق منتج…