18 آذر 1396 1

قدیمی‌ترین چشم جهان کشف شد!

بیگ بنگ: فسیلی استثنایی و ۵۳۰ میلیون ساله حاوی قدیمی‌ترین چشمی است که تاکنون در جهان کشف شده‌ است. دانشمندان بقاياي موجود دريايي منقرض شده‌اي را كشف كرده‌اند كه حاوي شكلي ابتدايي از اندام چشم است، چشمي به شكل چشم موجوداتي مانند خرچنگ‌ها، زنبورها و سنجاقك‌ها. محققان با بررسي فسيل جانداري با بدن سه‌بند موفق…