31 خرداد 1402 0

ویژگی‌ جانداران توسط انسان تغییر کرد!

بیگ بنگ: بر اساس یک مطالعه‌ی جدید، ارتباط U شکل بین رژیم غذایی و اندازه در پستانداران خشکی مدرن نیز می‌تواند «جهانی» باشد، زیرا این رابطه حداقل 66 میلیون سال قدمت دارد و طیفی از گروه‌های جانوری مهره‌داران را پوشش می‌دهد.

14 خرداد 1398 3

شقایق دریایی لوله‌ای دارای بزرگترین ژنوم میتوکندری

بیگ بنگ: بتازگی محققان گزارش دادند که شقایق دریایی لوله‌ای بنام (ایساراکنانتوس نوکترنز)، دارای رکورد بزرگترین ژنوم میتوکندری است که تا به امروز مشاهده شده است: این جانور یک نوع موجود دریایی است که شبیه گل‌های ماقبل تاریخ میباشد، شقایق دریایی لوله‌ای دارای 80923 جفت پایه ژنوم در مقایسه با 16569 جفت پایه ژنوم انسان…

19 فروردین 1394 5

چرا فیل‌ها چنین خرطومی دارند؟

بیگ بنگ: جوزف رادیارد کپلینگ، نویسنده انگلیسی داستان‌های کوتاه در یکی از داستان‌هایش می‌نویسد: «ای فرزند من، در دوران کهن فیل خرطومی نداشت. بینی او تنها برآمدگی سیاهی بود، به اندازه چکمه‌ای که از سویی دیگر به سوی تابش می‌داد… .» در ادامه داستان این طور می خوانیم که خرطوم دراز فیل، از آنجا آمد…