برچسب گذاری توسط: جبر

معرفی کتاب: امی‌ نوتر، مادر جبر نوین

بیگ بنگ: پژوهش و تحقیق همزاد آدمی است. عشق به پژوهش و تحقیق و تدریس در دانشمندان، به سان آب شوری است که هر چه بیشتر بنوشند، تشنه تر می‌شوند. تشنگی زوال‌ناپذیری که به...

آیا اختیار، توهم است؟

بیگ بنگ: شما از ازل قرار بوده که خواندن این مقاله را شروع کنید. از لحاظ تئوری، از لحظۀ بیگ بنگ می‌شد این اتفاق را پیش‌بینی کرد. شما همیشه قرار بوده است که این...

کوانتوم به جبر و اختیار پایان می دهد+ ویدئو

بیگ بنگ: در این ویدئو «میچیو کاکو» فیزیکدان برجستۀ  آمریکایی ژاپنی تبار توضیح میدهد که چگونه فیزیک کوانتوم با استفاده از “اصل عدم قطعیت هایزنبرگ” به بحث قدیمی جبر و اختیار پایان میدهد.