2 تیر 1400 1

رصد یک ستارۀ در حال تولد

بیگ بنگ: جت‌ها در حین شکل‌گیری یک ستاره چگونه ایجاد می‌شوند؟ هیچکس دقیقاً نمی‌داند، اگرچه تصاویر اخیر سامانه ستاره‌ای جوان HD 163296 چیزهای جالبی نشان می‌دهد.