برچسب گذاری توسط: جلوگیری از آلودگی نوری

آلودگی نوری، خطری بزرگ برای بشریت!

بیگ بنگ: مطالعات نشان می‌دهد که قرارگیری در معرض نورهای مصنوعی آن هم پس از تاریکی هوا، کاملا غیرطبیعی است و ممکن است برای سلامت مضر باشد.