برچسب گذاری توسط: جمجمه انسان

انسان چگونه اجتماعی شد؟

بیگ بنگ: تحقیقات تازه حاکی از این است که از وقتی بشر یاد گرفت چطور ابزار بسازد و تصمیم گرفت به جای دویدن به دنبال شکار، با الهام از نوک پرندگان شکاری، نیزه بسازد...