10 اردیبهشت 1403 0

آیا موقعیت ستارگان تغییر می‌کند؟

بیگ بنگ: اخترشناسان در آینده هر شب آسمانی متفاوت از شب‌های آسمان‌های کنونی را خواهند دید؛ این به آن خاطر است که ستاره‌ها همیشه نسبت به یکدیگر در حرکتند و این حرکت به مرور زمان، چهرۀ صورت‌های فلکی را تغییر خواهد داد.