برچسب گذاری توسط: حیات در اقیانوس ها

آیا حیات در اعماق ِ اقیانوس برخی قمرها وجود دارد؟

بیگ بنگ: یک مطالعۀ جدید این موضوع را بررسی می کند که آیا واپاشی هسته ای می تواند در اروپا قمر مشتری، از حیات در اعماق اقیانوس ها پشتیبانی کند.

چرخه تاریخی حیات میکرو ارگانیسم‌ها

بیگ بنگ: دانشمندان مدت‌های مدید باور داشتند که زمان پیدایش موجودات چندیاخته‌ای تقریبا مقارن با اواخر دوران زمین‌شناسی پرکامبرین بوده است. چنانچه از گزارش های زمین شناسی برمی آید، در آن دوران به واسطه...

اعماق اقیانوس، منشاء آغاز حیات در زمین

دانشمندان، یک گام دیگر به سوی پاسخ دادن به معمای آغاز حیات بر زمین نزدیک شده اند.سه مطالعۀ جدید که با همکاری مایک راسل، پژوهشگر در رشتۀ شیمی زمین و کیهان شناسی در واحد...