23 دی 1395 0

دانشمندان حالت جدیدی از آب مایع را کشف کردند

بیگ بنگ: دانشمندان می‌گویند حالت گذار عجیبی در آب مایع پیدا کرده‌اند. محققان در آزمایش خود دریافتند که وقتی آب بین دمای 40 تا 60 سانتی‌گراد گرم شود، به دمای همگذری می‌رسد و بین دو حالت مایع متفاوت تغییر می‌کند.