11 دی 1396 1

خورشید کاذب بر فراز سوئد

بیگ بنگ: چه اتفاقی برای خورشید افتاده است؟ گاهی اوقات به نظر می رسد خورشید از طریق لنزهای غول پیکری دیده می شود. هرچند، در این ویدیوی برجسته، در واقع میلیون‌ها لنز کوچک وجود دارد: کریستال‌های یخی.