11 آبان 1392 0

خورشید گرفتگی فردا را از دست ندهید

بیگ بنگ: فردا در یک خورشیدگرفتگی جزئی که از شرق آمریکای شمالی تا خاورمیانه قابل مشاهده خواهد بود، ماه در روز یکشنبه (12 آبان) بین زمین و خورشید قرار خواهد گرفت. مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران جزئیات خورشيدگرفتگي را منتشر کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. عکس زیبایی از…