برچسب گذاری توسط: خون انسان

دانشمندان با خون انسان لیزر ساختند!

بیگ بنگ: دانشمندان با استفاده از خون انسان موفق به ساخت لیزر شدند، این لیزر می تواند به پزشکان در کشف تومورها کمک کند. محققان با استفاده از خون انسان و یک رنگ فلورسنت...