4 مهر 1392 0

M81 در مقابل M82

اینجا در کهکشان راه شیری، تنها 12 میلیون سال نوری دورتر ما نوعی ردیف جلوی نجومی داریم تا براحتی بتوانیم رقابت کهکشان های M81 و M82 را نظاره کنیم. این دو کهکشان درخشان برای چندین میلیارد سال درگیر یک نبرد گرانشی شده اند. این تصویر عمیق تلسکوپی از 25 ساعت داده های تصویری ساخته شده…