30 آبان 1396 4

کشف تالارهای پنهان در هرم بزرگ جیزه

بیگ بنگ: یک تیم بین­ المللی شامل باستان­ شناسان، فیزیکدانان و مهندسان موفق به یافتن ناحیه ای به طول 30 متر در اعماق هرم بزرگ، یا هرم خوفو، یکی از قدیمی­ ترین و بزرگترین مقبره ­­های روی کرۀ زمین، شدند.