برچسب گذاری توسط: در جستجوی جهان های موازی

در جستجوی جهان های موازی – بخش ششم

بیگ بنگ: نظریه های علمی جهان های موازی از سلسله مراتبی چهار رده ای برخوردارند، که با جهان خودمان تفاوت های بسیاری دارند. شاید شرایط آغازی متفاوت (رده ی ۱)؛ ثابت های فیزیکی و...

در جستجوی جهان های موازی – بخش پنجم

بیگ بنگ: شرایط آغازی و ثابت های فیزیکی در چند جهانی رده ی ۱، رده ی ۲ و رده ی ۳ می توانند تغییر کنند، ولی قوانین بنیادی حاکم بر طبیعت دست نخورده می...

در جستجوی جهان های موازی – بخش دوم

بیگ بنگ: جهان های موازی دگر من های شما، جهان های موازی رده ی ۱ را می سازند، این کم جنجالی ترین نوع است. همگی وجود چیزهایی را می پذیریم که نمی توانیم ببینیم...